Algemene regels van de CCM

Deze regels zijn onder voorbehoud. De CCM leiding behoudt zich het recht voor aanpassingen te maken in deze regels.

 1. Bij aankomst moet de bezoeker zich melden bij de CCM-leiding (op de 1e dag te herkennen aan de STAFF-shirts en CCM-petten). Nog niet betaalde tickets dienen ter plekke betaald te worden (tegen de op dat moment geldende prijs). Ook moet de bezoeker akkoord gaan met deze huisregels, voor er toegang tot het terrein verleend wordt.

 2. Huisdieren zijn niet toegestaan.

 3. Stoken van een vuurtje in een vuurschaal is toegestaan (alléén onder toezicht van CCM-leiding), overig groot open vuur NIET!

 4. Het plaatsen van een auto bij de kampeerterreintjes is slechts toegestaan voor het laden en lossen. Parkeren moet op de centrale parkeerplaats. Auto's mogen de veldjes niet op.

 5. Tussen 23.00 uur en 7.30 uur moet het rustig zijn op het "actie"-terrein (voorste veld), en volledig stil op het rustveld (achterste veld).

 6. Er is alleen plaats voor tenten en vouwwagens. Partytenten (anders dan de centrale event-tent) zijn niet toegestaan.

 7. Er is ruimte voor maximaal 70 personen. Kort bezoek zonder overnachting door niet-ingeschreven mensen is toegestaan, maar dient eerst en altijd bij de CCM-leiding gemeld te worden.

 8. Grote geluidsdragers (radio's, versterkers e.d.) zijn niet toegestaan. Kleine geluidsdragers zoals mobiele telefoons, laptops en passieve/Bluetooth speakers zijn toegestaan zolang er geen overlast mee wordt veroorzaakt.

 9. De CCM-leiding is verantwoordelijk voor de groep en heeft derhalve het laatste woord.

 10. Als er schade veroorzaakt wordt, zal dit verhaald worden op de veroorzaker van de schade.

 11. Het achterlaten van voorwerpen in een tent, vouwwagen of auto is op eigen risico.

 12. Tenten of vouwwagens mogen 's nachts niet onbeheerd achtergelaten worden, tenzij hier afspraken over gemaakt zijn met de CCM-leiding.

 13. Het gebruik van een eigen barbecue is toegestaan. Hier moet altijd een volwassene bij aanwezig zijn. Ook is het verplicht om een brandblusser bij de barbecue te hebben. Hier moet je zelf voor zorgen, de CCM-leiding is hier niet verantwoordelijk voor. Ook moet de CCM-leiding op de hoogte gebracht worden als er gebruik gemaakt wordt van een barbecue. Let op, het stoken van een vuurtje in een barbecue blijft niet toegestaan.

 14. Langere afwezigheid van het terrein (langer dan een dagdeel) moet gemeld worden bij de CCM-leiding. Graag ook melden wanneer je denkt terug te zijn, tenzij dit midden in de nacht is, dan mag dit de volgende ochtend.

 15. Alcoholgebruik en gebruik van softdrugs zijn toegestaan, maar overmatig gebruik of overlast ten gevolge hiervan niet. Mocht hier sprake van zijn, zal de CCM-leiding de drank/drugs in beslag nemen. Dit kan, in overleg met de CCM-leiding, de volgende dag weer opgehaald worden.

 16. In geval van wapenbezit, bezit van harddrugs, (seksuele) intimidatie, geweld of diefstal schakelt de CCM-leiding ten alle tijde de politie in. Ook bij overmatig overlast en/of het veelvuldig overtreden van deze regels kan leiden tot het inschakelen van de campingbeheerder of de politie.

 17. Tickets zijn tot 2 weken na bestelling kostenloos te annuleren, tot uiterlijk 15 juni 2018. Na 15 juni is annulering niet meer mogelijk in verband met reservering van de camping.

 18. Elke bezoeker is verplicht geldige identificatie bij zich te dragen. Dit is een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Hier kan ook om gevraagd worden bij aankomst, dus zorg er ook voor dat je aangemeld bent onder je echte naam! Voor je nickname is een apart veld in het registratieformulier.

 19. Bij het overtreden van deze regels behoudt de CCM-leiding zich het recht voor de bezoeker, in het ergste geval, van de CCM te verwijderen. De bezoeker heeft dan geen recht op restitutie.

Mochten er op- of aanmerkingen zijn op deze regels, zorg dan dat deze voor aanvang van de CCM duidelijk gemaakt zijn. Dit kan bijvoorbeeld via de contactinformatie op deze website.

Bij het inchecken zal een bezoeker gevraagd worden dit reglement te accepteren en ondertekenen. Indien de regels niet geaccepteerd en ondertekend worden, wordt er geen toegang tot het terrein verleend. Er is dan ook geen recht op restitutie.